Blog

Dozen of articles. Improve your lifestyle now!

Μάθετε για τα 140 διαφορετικά Ψυχομετρικά τεστ στο γραφείο μας

Το γραφείο μας πλέον συνεργάζεται με διεθνείς επιστήμονες/ερευνητές της Ψυχολογίας με σκοπό τις πιο ποιοτικές υπηρεσίες μας.

 

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει 2 σκέλη:

  • Έρευνα
  • Ψυχομετρικά τεστ

Έρευνα

  Εστιάζουμε σε θεματολογία που προβληματίζει το ευρύ κοινό . Απώτερος σκοπός είναι να γίνει στοχευμένη έρευνα που να έχει εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα και στην δημιουργία ανθεκτικών στελεχών Ψυχικής Υγείας.

 Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο  Ψυχολόγος και Επιστημονικός Υπεύθυνος του γραφείου μας,  Αντώνιος Καλέντζης, το έτος 2017 ανακοίνωσε 4 συνεργασίες με Διεθνή επιστημονικά περιοδικά ως Ακαδημαϊκός συνεργάτης .

 

Ψυχομετρικά Τεστ

 Τα Ψυχομετρικά Τεστ στηρίζουν το έργο της ανάλυσης της προσωπικότητας, της αξιολόγησης, της επιλογής και της διατήρησης προσωπικού, καθώς επίσης και της συμβουλευτικής καριέρας. Στηρίζονται σε διεθνώς εδραιωμένα ψυχομετρικά και στατιστικά μοντέλα, τα οποία αναλύουν τις ικανότητες του ατόμου .
 
 
  •  Η χρήση των Ψυχομετρικών τεστ γίνονται μαζί με συνέντευξη, για καλύτερο αποτέλεσμα.
  •  Τα ψυχομετρικά τεστ στηρίζονται με επιστημονική βιβλιογραφία .
  •  Όλα τα ψυχομετρικά τεστ διαφέρουν μεταξύ τους και ποικίλουν στην ώρα ολοκλήρωσης.
  •  Υπάρχουν 140 διαφορετικά Ψυχομετρικά τεστ στο γραφείο μας.
  •  Υπάρχουν Ψυχομετρικά τεστ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ομάδες, οργανισμούς.
 
 
 
 

 Ψυχομετρικά τεστ προσωπικότητας

Τα εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ προσωπικότητας χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους, με σκοπό να διερευνηθεί η προσωπικότητα του ατόμου σε βάθος με βάση συγκεκριμένους παράγοντες που στηρίζονται τόσο στα επίκτητα όσο και στα εγγενή χαρακτηριστικά του ανθρώπου.
 
 
Συναισθηματική Νοημοσύνη: Τεστ ανάλυσης της συναισθηματικής κατάστασης, το οποίο έχει ως στόχο τη διαπίστωση του βαθμού, καθώς και του τρόπου με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Εξετάζεται, εξάλλου, η συναισθηματικότητα, ο βαθμός συγκίνησης, η αντίδραση σε συναισθηματικές καταστάσεις, η αντίδραση στις πιέσεις.
 
 
Εργασιακά κίνητρα και αξίες: Εξετάζει τα εργασιακά κίνητρα και τις αξίες, τους παράγοντες δηλαδή στους οποίους το άτομο δίνει έμφαση κατά την επιλογή επαγγέλματος, τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα, τα οφέλη που περιμένει να έχει.
 
 
Λήψη αποφάσεων: Εξετάζεται η πεποίθηση ενός ατόμου όσον αφορά το εάν προβαίνει στη λήψη σωστών αποφάσεων, καθώς και η δυνατότητα στάθμισης των δεδομένων, ούτως ώστε να διαπιστώνεται ο κίνδυνος που εμπεριέχεται σε μια απόφαση. Επίσης, ερευνάται η δυνατότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται τις ευθύνες για τις αποφάσεις που λαμβάνει.
 
 
Εξωτερικός-Εσωτερικός έλεγχος: Εξετάζει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό έλεγχο του ατόμου, με στόχο να διαπιστώσει την ικανότητά του να ελέγχει τις πράξεις του, να δρα ανεξάρτητα και να επηρεάζει το περιβάλλον του.
 
 
Επικοινωνία: Ερευνάται η δυνατότητα επικοινωνίας, η προσαρμοστικότητα στο κοινωνικό περιβάλλον, η δυνατότητα διάδοσης γνώσης και ανατροφοδότησης αυτής.
 
 
Αυτοεκτίμηση: Το τεστ εξετάζει την αυτοεκτίμηση του ατόμου, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο το άτομο βλέπει τον εαυτό του, τον τρόπο με τον οποίο το άτομο πιστεύει ότι το βλέπουν οι άλλοι, καθώς και τα συναισθήματα που του προκαλεί η γνώμη που το ίδιο έχει σχετικά με το πώς το βλέπουν οι άλλοι. Το τεστ διερευνά τη στάση του ατόμου προς την κοινωνία, προς την οικογένεια και προς τις προσωπικές του εμπειρίες, καθώς και το βαθμό αυτοεκτίμησης και πίστης στις δυνατότητες που διαπιστώνει ότι έχει.
 

Τιμές

  1. 4  ατομικές Συνεδρίες με χρήση Ψυχομετρικών τεστ  – 180 ευρώ
  2. Οι ομαδικές συνεδρίες με χρήση Ψυχομετρικών τεστ  μπορούν να  περιλαμβάνουν επίσης , παρουσίαση επίτευξης στόχων, ασκήσεις ενδυνάμωσης, προσέγγιση του ομαδικού πνεύματος , κίνητρα , ενεργοποίηση , παγίωση  κλπ. ( η τιμή συσχετίζεται σύμφωνα με το μέγεθος της ομάδας) .
 Τα τεστ και οι Συνεδρίες γίνονται ΜΟΝΟ από τον Αντώνιο Καλέντζη – Διαβάστε το βιογραφικό του
Tο γραφείο μας βρίσκεται στο κτιριακό συγκρότημα του ΟΤΕ, Πάτρα.
Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας :
Email : Psychologized@gmail.com
τηλ. : 2610 322306
Comments for this post are closed.

Μάθε πως να διαχειρίζεσαι τον θυμό σου σε 8 απλά βήματα

Του Αντώνιου Καλέντζη | Ψυχολόγος, Συγγραφέας | υπ. Διδάκτωρ University of …

5 τρόποι να προσεγγίσουμε την «επιτυχία» – Keep Smiling Project

«Επιτυχία»…. ✔️ Όλοι έχουν δικαίωμα στο να επιθυμούν την επιτυχία. …

Νέα παροχή συνεδριών και το Σάββατο

Το γραφείο μας λειτουργεί μόνο με ραντεβού στο εξής ωράριο : Δευτέρα …