Πολιτική Ψυχολογία

Πολιτική Ψυχολογία

Political Psychology

 Οι συνεχείς παγκόσμιες πολιτικές, οικονομικές καθώς και κοινωνικές αναταράξεις δεν παύουν να μας θυμίζουν τη ρευστή θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη. 
 Ως εκ τούτου αναδύεται η έντονη ανάγκη για την εις βάθος κατανόηση και ενασχόληση με τα εγχώρια πολιτικά δρώμενα, με απώτερο σκοπό η πατρίδα μας όχι μόνο να “ακολουθεί” τις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά  να χαράσσει πολιτική προς ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον.
Οι ευσυνείδητοι πολιτικοί κατά την προσπάθειά τους να κατανοήσουν το σύγχρονο γίγνεσθαι είναι απαραίτητο να αναπτύξουν την ικανότητα ενσυναίσθησης και επίγνωσης των αναγκών και των απαιτήσεων του κοινωνικού συνόλου. 
 Η Πολιτική Ψυχολογία ως επιστήμη που συνεχώς εξελίσσεται προσαρμόζοντας στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες, παρέχει εκείνες τις γνωστικές δεξιότητες ώστε να κατανοείται και αναλύεται ευκολότερα η πολιτική συμπεριφορά.
 Ως τομέας  που αντλεί το περιεχόμενό του από διάφορα επιστημονικά πεδία διαφωτίζει σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να είναι κανείς σε θέση να αντιληφθεί τον τρόπο της αλληλεπίδρασης των πολιτικών διαδικασιών με τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του κοινωνικού συνόλου.
 Το γραφείο μας βρίσκεται σε θέση να συνεισφέρει στην εκμάθηση δεξιοτήτων που στοχεύουν στην πιο αποτελεσματική  μεταδοτικότητα, καλύτερη κατανόηση των προβληματισμών των συνανθρώπων, εστίαση στους ατομικούς στόχους και καθοδήγηση προς την επίτευξή τους καθώς και περισσότερες παροχές ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης .

 

  • Τον Αύγουστο του 2023 εκλέχθηκα ως μέλος της επιτροπής του Τμήματος Πολιτικής Ψυχολογίας για τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία.

Δεξιότητες και Ηγεσία

Οι ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες επιτρέπουν στους ηγέτες να καλλιεργούν ουσιαστικές σχέσεις με την ομάδα τους, να δεσμεύουν και να παρακινούν τους συνεργάτες τους, να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια και να αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της κακής απόδοσης.

Στην πραγματικότητα, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ηγέτες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη δημιουργούν πιο συνδεδεμένες ομάδες και κίνητρα.

Μάθετε περισσότερα

Η ψυχική υγεία των πολιτικών

 Η πολιτική ηγεσία υψηλού επιπέδου είναι ένα επάγγελμα υψηλού κινδύνου, ειδικά σε κρίσεις και σε καιρό πολέμου, αλλά και σε μια αγχωτική κοινωνία.
 Οι ηγετικές θέσεις δεν διευκολύνουν απαραίτητα την έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση σε ψυχικές διαταραχές.
 Στα μέσα ενημέρωσης, οι ειδικοί ψυχική υγείας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ηγέτες με ψυχικές διαταραχές αντιμετωπίζονται με τρόπο που διαφυλάσσει την αξιοπρέπειά τους.
 Οι κοινώς αποδεκτές ηθικές αρχές τονίζουν ότι οι ειδικοί ψυχικής υγείας δεν πρέπει να κάνουν ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την εικαζόμενη ψυχοπαθολογία και διάγνωση οποιουδήποτε ατόμου.

Ως εκ τούτου, πρόληψη ,η φροντίδα  και η εχεμύθεια αυτών των επιφανών προσώπων αποτελεί μια πρόκληση που απαιτεί εμπειρία και δεξιότητες ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δίχως να φθείρουν τον εαυτό τους.

Μάθετε περισσότερα

Πώς πρέπει να απαντούν οι πολιτικοί σε ερωτήσεις

Περιορίζοντας τον ανταγωνισμό : Θέματα που σχετίζονται με τη μείωση των προσωπικών επιθέσεων στις ερωτήσεις .

Διαχείριση προσωπικών επιθέσεων κατά την διάρκεια των ερωτήσεων.

Διαχείριση λεκτικής αντιπαράθεσης με περισσότερη διαύγεια.

Μάθετε περισσότερα

Δεξιότητες ενός Ηγέτη

Ψυχική ισορροπία & Αυτογνωσία

Ηγετικές δεξιότητες & Ενσυναίσθηση..

Διαχείριση κρίσεων & Ευελιξία

Επιρροή , Στρατηγική & Κριτική Σκέψη