Ψυχολογία & VR Therapy

Υπηρεσίες Virtual Reality

Η εικονική πραγματικότητα (VR) και η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) αποτελούν μέρος των αποκαλούμενων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μπορούν να οριστούν ως ένα σύνολο τρισδιάστατων περιβαλλόντων με τα οποία ένα άτομο αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο, τα οποία δημιουργούν μια αίσθηση βύθιση (αίσθηση παρουσίας) παρόμοια με αυτήν μιας πραγματικής κατάστασης.

Η αίσθηση της παρουσίας και της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον είναι, στην πραγματικότητα, τα χαρακτηριστικά συστατικά αυτού του είδους της τεχνολογίας. Στην ψυχοθεραπεία, τα εικονικά περιβάλλοντα μας επιτρέπουν όχι μόνο να αναπαράγουμε σχετικές διαμορφώσεις διέγερσης για την παρέμβαση της ψυχικής υγείας, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα χειρισμού ορισμένων μεταβλητών προκειμένου να ελέγξουμε και να προσαρμόσουμε την παρέμβαση στα χαρακτηριστικά του θεραπευόμενού μας.

 • null

  Κλειστοφοφία

 • null

  Υψοφοβία

 • null

  Ακροφοβία

 • null

  Μικροβιοφοβία

Αξιοποιούμε αυτή τη μέθοδο στη θεραπεία περιστατικών με:

 • Κοινωνική Φοβία
 • Αγοραφοβία
 • Υψοφοβία
 • Κρίσεις Πανικού
 • Μετατραυματική διαταραχή άγχους
 • Φοβία με αεροπλάνα και οδήγηση
 • Διαταραχή φαγητού
 • Άγχος που σχετίζεται με τις εξετάσεις
 • Γενικευμένο άγχος
 • Νυχτοφοβία
 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 • Μικροβιοφοβία

Κύρια πλεονεκτήματα της εικονικής πραγματικότητας

Σχεδιάζει ιεραρχίες εκθέσεων με εξατομικευμένο τρόπο, βαθμολογώντας κάθε ένα από τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε με πολύ λεπτομερή τρόπο.

Επιτρέπει στον θεραπευτή να ελέγχει και να παρατηρεί τι βλέπει ο θεραπευόμενος, γεγονός που του επιτρέπει να εντοπίζει ευκολότερα τα ερεθίσματα μεγαλύτερης κλινικής σημασίας.

Προσφέρεται μεγαλύτερος βαθμό απορρήτου σε σύγκριση με τη ζωντανή έκθεση

Παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο στα ερεθίσματα και τις διεγερτικές συνθήκες. Ο θεραπευτής μπορεί να αποφασίσει αν είναι μέρα ή νύχτα, βροχερή ή ηλιόλουστη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσαρμόσετε καλύτερα τη θεραπευτική διαδικασία στις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Διευκολύνει την αυτοεκπαίδευση και την υπερ-μάθηση, καθώς ο θεραπευόμενος δεν χρειάζεται να περιμένει τα γεγονότα στην πραγματική ζωή, αλλά μπορεί να τα παράγει και να τα αναπαραγάγει όποτε το επιθυμεί.

Το κόστος είναι επίσης χαμηλότερο, καθώς δεν είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, οι θεραπευτές να αλλάξουν τοποθεσίες ή να προσλάβουν συν-θεραπευτές

Επιτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων που υπερβαίνουν αυτό που μπορεί να βρεθεί στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ξανά 10 διαδοχικές απογειώσεις ή να ανεβείτε σε ανελκυστήρα χωρίς να σταματήσετε σε οποιοδήποτε πάτωμα για 5 λεπτά.

Είναι μια δραστηριότητα στην οποία ο θεραπευόμενος υιοθετεί έναν ενεργό και συμμετοχικό ρόλο (Bruner, Vygotsky, Piaget). Με αυτόν τον τρόπο, ο ασθενής μπορεί να προωθήσει εκ νέου μάθηση και τροποποίηση συμπεριφοράς.

Επιτρέπει τη διεξαγωγή θεραπειών σε δύσκολες διαμορφώσεις διέγερσης (απογείωση αεροπλάνου, καταιγίδες …)

Είναι πολύ ασφαλές: ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος ελέγχουν τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή.

Πρέπει να γνωρίζετε :

Διαδικασία

Η θεραπεία ξεκινά με τη λήψη του ιατρικού και ψυχολογικού ιστορικού σας .Έπειτα σχεδιάζεται το θεραπευτικό πλάνο που περιλαμβάνει:

 • Συνεδρίες έκθεσης, ανά εβδομάδα ή ανά δύο εβδομάδες, σε επιλεγμένα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας
 • Βιομετρικές και ψυχομετρικές καταγραφές στη διάρκεια των συνεδριών
 • Ασκήσεις για το σπίτι ή έξω από αυτό
 • Σχέδιο δράσης για τη συντήρηση του αποτελέσματος και την πρόληψη υποτροπών

Οι συνεδρίες έκθεσης, οι βιομετρικές και οι ψυχομετρικές καταγραφές εφαρμόζονται στο ιατρείο από εξειδικευμένο συνεργάτη.

Δείτε την αναφορά του CNN Business για τo VR στην Ψυχολογία

Aυτή η τεχνολογία μας επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να εργαστούμε με τρόπο που δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε πραγματικό χρόνο.

 • Μας παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης και παρέμβασης με τον θεραπευόμενο «εντός» μιας συγκεκριμένης κατάστασης (για παράδειγμα στο μετρό, ή στο αεροπλάνο) χωρίς την ανάγκη να αποχωρήσουμε από τη συνεδρία.
 • Μας επιτρέπει να επαναλάβουμε ορισμένες συνθήκες (για παράδειγμα, μια απογείωση) όσες φορές χρειάζεται για να εργαστούμε σε έναν θεραπευτικό στόχο (συνηθισμένη, αμοιβαία αναστολή μιας άγχους απόκρισης, χαλάρωση …) και μας βοηθά να σχεδιάσουμε σε έναν εξατομικευμένο τρόπο, ο χειρισμός μεταβλητών διαμόρφωσης και οι στιγμές κατά τις οποίες ορισμένα γεγονότα αρχικοποιούνται, τα στάδια της παρέμβασης, κ.λπ.

Εν ολίγοις, είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που χρησιμοποιείται  ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή ψυχολογικών αξιολογήσεων και πρωτοκόλλων παρέμβασης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι ΤΠΕ από μόνες τους δεν προκαλούν θεραπευτική αλλαγή.

Ως εκ τούτου, η χρήση περιβαλλόντων VR για ψυχολογική αξιολόγηση και πρωτόκολλα παρέμβασης που έχουν δείξει εμπειρικά στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητη (Daset, Lilian R. and Cracco, Cecilia, 2013).

Η έρευνα στην ψυχολογία έχει ήδη μια ευρεία εμπειρική βάση που περιλαμβάνει πρωτόκολλα εικονικής πραγματικότητας ή επαυξημένης πραγματικότητας, τα οποία έχουν αποδείξει τη θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα ( Botella et al., 2012).

Όλα τα περιβάλλοντά μας βασίζονται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση επικυρωμένων μελετών και στην κλινική εμπειρία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

 

Στο γραφείο μας από τον Ιούλιο του 2020 έχουμε αυτή την τεχνολογία και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο ώστε παρέχουμε υπηρεσίες με χρήση VR.

Έρευνες σχετικά με την Ψυχοθεραπεία και την χρήση VR

Aυτή η τεχνολογία μας επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να εργαστούμε με τρόπο που δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε πραγματικό χρόνο.

 • Μας παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης και παρέμβασης με τον θεραπευόμενο «εντός» μιας συγκεκριμένης κατάστασης (για παράδειγμα στο μετρό, ή στο αεροπλάνο) χωρίς την ανάγκη να αποχωρήσουμε από τη συνεδρία.
 • Μας επιτρέπει να επαναλάβουμε ορισμένες συνθήκες (για παράδειγμα, μια απογείωση) όσες φορές χρειάζεται για να εργαστούμε σε έναν θεραπευτικό στόχο (συνηθισμένη, αμοιβαία αναστολή μιας άγχους απόκρισης, χαλάρωση …) και μας βοηθά να σχεδιάσουμε σε έναν εξατομικευμένο τρόπο, ο χειρισμός μεταβλητών διαμόρφωσης και οι στιγμές κατά τις οποίες ορισμένα γεγονότα αρχικοποιούνται, τα στάδια της παρέμβασης, κ.λπ.

Εν ολίγοις, είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που χρησιμοποιείται  ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή ψυχολογικών αξιολογήσεων και πρωτοκόλλων παρέμβασης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι ΤΠΕ από μόνες τους δεν προκαλούν θεραπευτική αλλαγή.

Ως εκ τούτου, η χρήση περιβαλλόντων VR για ψυχολογική αξιολόγηση και πρωτόκολλα παρέμβασης που έχουν δείξει εμπειρικά στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητη (Daset, Lilian R. and Cracco, Cecilia, 2013).

Η έρευνα στην ψυχολογία έχει ήδη μια ευρεία εμπειρική βάση που περιλαμβάνει πρωτόκολλα εικονικής πραγματικότητας ή επαυξημένης πραγματικότητας, τα οποία έχουν αποδείξει τη θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα ( Botella et al., 2012).

Όλα τα περιβάλλοντά μας βασίζονται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση επικυρωμένων μελετών και στην κλινική εμπειρία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

 

Στο γραφείο μας από τον Ιούλιο του 2020 έχουμε αυτή την τεχνολογία και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο ώστε παρέχουμε υπηρεσίες με χρήση VR.

Συνεδρία με χρήση VR
Euro60

Η θεραπεία ξεκινά με τη λήψη του ιατρικού και ψυχολογικού ιστορικού σας .Έπειτα σχεδιάζεται το θεραπευτικό πλάνο που περιλαμβάνει:

 • Συνεδρίες έκθεσης, ανά εβδομάδα ή ανά δύο εβδομάδες, σε επιλεγμένα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας
 • Βιομετρικές και ψυχομετρικές καταγραφές στη διάρκεια των συνεδριών
 • Ασκήσεις για το σπίτι ή έξω από αυτό
 • Σχέδιο δράσης για τη συντήρηση του αποτελέσματος και την πρόληψη υποτροπών

Οι συνεδρίες έκθεσης, οι βιομετρικές και οι ψυχομετρικές καταγραφές εφαρμόζονται στο ιατρείο από εξειδικευμένο συνεργάτη.

Οικονομικό πακέτο 2 συνεδρίων

με προπληρωμή του ποσού

Euro100

Η θεραπεία ξεκινά με τη λήψη του ιατρικού και ψυχολογικού ιστορικού σας .Έπειτα σχεδιάζεται το θεραπευτικό πλάνο που περιλαμβάνει:

 • Συνεδρίες έκθεσης, ανά εβδομάδα ή ανά δύο εβδομάδες, σε επιλεγμένα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας
 • Βιομετρικές και ψυχομετρικές καταγραφές στη διάρκεια των συνεδριών
 • Ασκήσεις για το σπίτι ή έξω από αυτό
 • Σχέδιο δράσης για τη συντήρηση του αποτελέσματος και την πρόληψη υποτροπών

Οι συνεδρίες έκθεσης, οι βιομετρικές και οι ψυχομετρικές καταγραφές εφαρμόζονται στο ιατρείο από εξειδικευμένο συνεργάτη.